Προσφορες

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ


 

Οι παραδοσιακές φορεσιές που υπάρχουν στην ιματιοθήκη του συλλόγου μας διατίθενται προς ενοικίαση και σε άλλους φορείς για την κάλυψη των εκδηλώσεών τους. Η άριστη ποιότητα και ο πλούσιος εξοπλισμός που διαθέτουν εξασφαλίζουν στις ομάδες που τις χρησιμοποιούν άψογη ενδυματολογική εμφάνιση.
Όταν πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων που αφορούν τον παραδοσιακό χορό, ο σύλλογός μας επειδή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια που καταβάλλουν και οι άλλοι σύλλογοι, αλλά  και επειδή γνωρίζει και κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες είναι κυρίως οικονομικές, διαθέτει τις φορεσιές του με κόστος ενοικίασης χαμηλό σε σχέση με την ποιότητα, το κόστος κατασκευής τους και τον εξοπλισμό τους.
Ιδιαίτερα  για όσους συλλόγους συνεργαστούν
για πρώτη φορά μαζί μας θα υπάρχει ειδική προσφορά, προκειμένου να γνωρίσουν τις φορεσιές μας, αλλά και να έρθουν σε επαφή με έναν σύλλογο που έχει σκοπούς απολύτως συναφείς με τους δικούς τους.
Επίσης  για το σύλλογό μας έχει
ξεχωριστή σημασία η ενασχόληση όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών με τον παραδοσιακό χορό, δεδομένου ότι αυτά θα είναι οι αυριανοί συνεχιστές της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης και από αυτά εξαρτάται η διάσωση και η διάδοσή της στο μέλλον.  Όταν η προσπάθεια αυτή γίνεται στα πλαίσια της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ο σύλλογος μας ενισχύει αυτές τις δραστηριότητες, προσφέροντας τις φορεσιές του για ενοικίαση σε πολύ χαμηλές τιμές.
Ειδικές προσφορές ισχύουν για όσα σχολεία ή συλλόγους γονέων και κηδεμόνων συνεργαστούν για πρώτη φορά μαζί μας στα πλαίσια της γνωριμίας μας.
Τέλος προσφορές ισχύουν γενικότερα και για άλλους φορείς (ιδιωτικά σχολεία, δήμους κ.λ.π.) που θα συνεργαστούν μαζί μας για πρώτη φορά.