Ευρετηριο Χοροδιδασκαλων

Ο Πανελλήνιος Λαογραφικός Σύλλογος «ΟΙ ΡΙΖΕΣ» στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των χορευτικών συλλόγων όλης της χώρας και των δασκάλων παραδοσιακών χορών δημιούργησε στην παρούσα ιστοσελίδα ένα ευρετήριο χοροδιδασκάλων  ώστε να διευκολύνονται τόσο οι σύλλογοι, όσο και οι χοροδιδάσκαλοι στη μεταξύ τους επικοινωνία.

Στα πλαίσια  της προσπάθειάς του  αυτής δίνει τη δυνατότητα  σε όσους χοροδιδασκάλους ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από την περιοχή που δραστηριοποιούνται, να προβληθούν μέσω του παραπάνω ευρετηρίου, χωρίς καμιά οικονομική  επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωσή τους. Μπορούν να μας αποστέλλουν  με e-mailτα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, την γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιoύνται, καθώς και όποια άλλα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα ) και θα φροντίζουμε να αναρτηθούν στο ευρετήριο.

 

Φόρμα Εγγραφής